I. Dersin Kapsamı

            Yönetim Psikolojisi, yönetim olgusunun psikolojik ve özellikle sosyal psikolojik özellikleriyle ilgilenen bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu derste, (daha çok “grup” ve “grup dinamiği” temelli bir kavrayış benimseyen) klasik yönetim psikolojisinin sınırları belli oranlarda zorlanacak ve “iş, insan, makina, kapitalizm ve yönetim” çerçevesinde bir analiz yürütülmeye çalışılacaktır. Bu bağlamda, işbölümü, hiyerarşi, bürokrasi, montaj hattı, iş basitleştirme/zenginleştirme/çoğaltma gibi yönetim kavramları; grup, grup dinamiği, algı, tutum, davranış, güdülenme, liderlik, otorite gibi yönetim psikolojisi kavramları; Klasik Okul, Davranışçı Okul, Katılımcı Yönetim, Sistem Yaklaşımı ve çağdaş yönetim okulları gibi yönetim yaklaşımları derste tanıtılacak ve bu kavram ve yaklaşımların, Fordizm, Refah Devleti, Soğuk Savaş ve Küreselleşme ideolojileri vb. ile bağlantıları kurulmaya çalışılacaktır. 

 

II. Dersin Yükümlülükleri

            Sınavlar için çalışma materyali sınav öncesinde duyurulacak ve öğrenciler sınavda bu materyalden sorumlu tutulacaktır. Bunun dışında, dersle ilgili okumaları zamanında yapmak öğrencilerin sınava hazırlıkları açısından kolaylık sağlayacağından önerilmektedir.

            Dönem boyunca dört adet film izlenecektir. Bunlar BBC Yaşadığımız Yüzyıl Serisi’nden, Üretim Hattında (Fordizm Belgeseli), Ekmek Kuyruğunda (1929 Krizi ve etkileri), Refah Dönemi (1945 Sonrası Uluslararası Keynesyen Sistemin Kurulması) ve Japon Mucizesi belgeselleridir. Bu filmleri izlemenin öğrencilerin dersi kavrayışlarını güçlendireceği düşünüldüğünden zorunlu tutulmaktadır. 

            Dersin yükümlülükleri arasında bir de roman okuması bulunmaktadır. Bu amaçla iki roman önerilmiştir. Bunlar: Aldous Huxley’in “Cesur Yeni Dünya” romanı ile Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Saatleri Ayarlama Enstitüsü” romanlarıdır. Öğrencilerden bu romanlardan en az bir tanesini okuması beklenmektedir.   

            Aşağıda belirtilen temel kaynaklar dışında, dönem boyunca ek kaynakların da okunması istenecek ve sınavlarda öğrenciler bu kaynaklardan da sorumlu tutulacaklardır.