Ceza Hukuku, sosyal düzenin bozulmasına yol açan ve kanunda "suç" olarak nitelendirilen fiilleri ve bunlar için öngörülen ceza ve güvenlik tedbirlerini incelemektedir. Ceza Yargılaması Hukuku ise ceza hukukunun nasıl uygulanacağını gösteren hukuk dalıdır. Bu ders kapsamında, 1 Nisan 2005 tarihinde yürürlüğe giren Ceza Muhakemesi Kanunu ile getirilen sitem ve kurumlar incelenecektir. Bu derste ceza muhakemesinin genel esasları, ceza mahkemelerinin görev ve yetkisi, ceza muhakemesi süjeleri, ceza muhakemesi şartları, koruma tedbirleri (tutuklama, yakalama, arama, elkoyma, iletişimin tesbiti, vs.) ceza davasının konusu, duruşma hazırlığı, yargılamanın sona ermesi ve kanun yolları konuları incelenecektir.