• Öğrencilerin elektrik, manyetizma ve elektromagnetik teorinin temel ilkeleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. 
  • Elektrik yükü, elektriksel alan, sığa ve dielektrikler, manyetik alan, alternatif akımlar, elektromagnetik alanlar.
  • It is to ensure that students have knowledge of the basic principles of electricity, magnetism and electromagnetic theory.