GGY336 Havza Yönetimi

Hidrolojik havzalar, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), Türkiye havza sistemi, tarım havzaları, Türkiye Havza İzleme ve Değerlendirme Sistemi (HİDS), toprak erozyonu ve kütle hareketleri, sel ve taşkın, çığ kontrolü, çayır ve meralar, çölleşme, sürdürülebilir orman yönetimi, arazi kullanımı, enerji, sosyo-ekonomi ve kültürel yapı, tarım yönetimi, çevre yönetimi, su yönetimi, riparian zon ve kıyı ekosistemleri, biyolojik çeşitlilik, kentsel havzalar, karbon değişimi   

Eğitimci: Günay Erpul