Endüstriyel kimya derslerinin ilki olan, VII. yarıyıl (güz) döneminde okutulan bu ders kapsamında öncelikle kimyasal proses endüstrilerinde kullanılan, unit operasyon, unit proses, know-how, Ar-Ge, pilot ölçek, endüstriyel ölçek, akım çizelgesi, fizibilite, buluş, patent vb. gibi kavramlar hakkında bilgiler verilmekte, sonra, su saflaştırma, enerji ve yakıtlar, yakıt gazları, endüstriyel gazlar, seramik ve çimento endüstirileri, tuz ve çeşitli sodyum bileşikleri, klor-alkali endüstrileri ve elektrolitik endistrileri gibi konular; önemleri, tarihçeleri, kullanım ve ekonomileri ile üretim prosesleri konuları detaylı olarak sunulmaktadır.