Bu ders kapsamında ,  retrosentez (geriye doğru sentez) kavramı, kuralları ve yöntemleri verilecektir. Retrosentez kavramına kadar bütün organik sentez çalışmaları, çıkış maddeleri ve reaktifler kullanılarak soldan sağa doğru yürüyen klasik organik reaksiyonlar şeklinde gerçekleştirilmişti. Geriye doğru  sentez yönteminde ise, bu öğretinin tam tersi olacak şekilde amaçlanan organik bileşiğin sentezi; onu, oluşturan parçalara ayırmak ve bu parçalara (sinton) karşı gelen sentetik eşdeğer maddeleri (reaktif) kullanılarak gerçekleştirilen reaksiyonlar yoluyla yapılmaktadır.