Organik kimyanın temel kavramlarının tanıtılması, bağlanma, izomerlik, Lewis yapıları, rezonans, dipol moment, organik yapı formüllerinin bulunması, açık yapıların yazılması, organik bileşiklerin fiziksel ve kimyasal özelliklerin, organik bileşiklerin, içerdikleri temel fonksiyonlu gruba göre sınıflandırılması, uluslararası kabul gören kurallara göre adlandırılması, izomerlik kavramı, geometrik izomerlik, optik izomerlik, R ve S sistemleri, enantiyomer, diastreomer, mezo kavramları, alken ve alkinlerin özellikleri, elde edilişleri, ayrılma ve katılma, yükseltgenme ve diğer reaksiyonları, nükleofilik yer değiştirme reaksiyonları ile eliminasyon reaksiyonlarının tanıtımı, kıyaslanması, alkil halojenürler özellikleri ve elde edilmeleri ile Diels-Alder Reaksiyonları gibi konjüge sistemler ve konjüge sistemlere katılma ve diğer reaksiyonları gösterilecek bu sayede,  öğrencinin diğer organik kimya derslerini rahatlıkla takip edebilmesi için gerekli olan temel alt yapıyı oluşturması sağlanacaktır.