Tanımlanan bir hidrojeolojik sistemde, uygun işletme koşullarını ve yöntemini belirlemek, sistemin hidrojeolojik özelliklerini hesaplayarak sürdürülebilir yönetim biçimi hakkında görüş oluşturmaktır.

Ders süresince değinilecek konuların başlıkları aşağıda verilmiştir.

  • Kuyuların donanımı/tasarımı, malzemeleri ve geliştirilmesi
  • Kuyularda debi deneme pompajları
  • Kuyu ve akifer karakteristiklerinin hesaplanmasında hidrojeoloji yöntemleri (Dengeli ve dengesiz rejimler)
  • Kuyularda sınır koşulları ve girişim olayı