İstatistik

Araştırma  eğitiminin  üç  alt  boyutundan  biri  olan  istatistik  eğitimi kapsamında, temel istatistik kavram ve uygulamaları, eğitim alanında sık karşılaşılan durumlara yönelik örneklerle tartışılmaktadır.

Öğrencilere  istatistik  genel  kültürü  kazandırılması,  öğrencilerin  bu alandaki  bilgi  ve  yeterlik  düzeylerinin  artmasına  yardımcı  olunması, eğitim  fakültesi  özelinde  istatistiğin  eğitim  alanında  kullanılmasının örneklerle açıklanması amaçlanmaktadır