Bu dersin amacı, Fen ve Teknoloji öğretiminde Laboratuvarın önemi ve amacını kavrayan,yapılandırmacı yaklaşım ve laboratuvar çalışmalarında güvenlik kurallarını bilen, bilimsel yöntemi ve bilimsel süreç becerilerinin nasıl kazandırıldığını kavrayan ve uygulayabilen bireyler yetiştirmektir. Dersin içeriğinde Fen ve Teknoloji öğretiminde laboratuvarın önemi ve amacı, Laboratuvar çalışmalarında yapılandırmacı yaklaşım, Laboratuvarda güvenlik. Bilimsel yöntem, bilimsel sorgulama yaklaşımı, 5E modeli, öğrencilerin bilimsel süreç becerileri ve nasıl kazandırıldıkları, deney çeşitleri. gibi konular yer alacaktır.