Bu dersin amacı, İlköğretim 3. 4. sınıf  fen bilimleri dersinde laboratuvar deneyleri planlayarak yürütebilen, deney çalışma yaprakları ve deney raporu hazırlayabilen bireyler yetiştirerek, bunları grup ve bireysel olarak sınıf ortamında sunmalarını sağlamaktır. Bu ders kapsamında ilköğretim 3 ve 4. sınıflar için hazırlanmış olan fen bilimleri öğretim programları incelenecek, öğretim programlarında bulunan bilimsel süreç becerileri belirlenecek ve bu bilimsel süreç becerilerin gelişmesi üzerine laboratuvar etkinlikleri geliştirilecektir. Deneye ve etkinliğe hazırlık süreci, deneyin yapılması, deney sonuçlarının yorumlanması ve deney raporunun hazırlanması bu etkinlikler kapsamında kazandırılması planlan becerilerdir.