Bu dersin amacı, fen bilimleri öğretiminde laboratuvarın önemi ve amacını kavrayan,  laboratuvar çalışmalarında güvenlik kurallarını bilen, yapılandırmacı yaklaşıma dayalı etkinlikler geliştirebilen, bilimsel yöntemi ve bilimsel süreç becerilerinin nasıl kazandırıldığını kavrayan ve uygulayabilen öğretmen adayları yetiştirmektir.