AÖE302 ÖZEL EĞİTİMDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

Bu dersin amacı Türkçe öğretiminin temel amaçlarını, bu amaçları yerine getirebilmek için kullanılabilecek yöntem ve teknikler, materyaller, ölçme ve değerlendirme konularında öğretmen adaylarını bilgilendirmektir. Dersin içerisinde öğretmen adaylarının ayrıca süreç yaklaşımlı yazı öğretimi, farklı yazım türleri, okuma ve yazma öğretiminde kullanılacak etkinlikler konusunda deneyim sahibi olmaları ve özel gereksinimli öğrencilere ne tür uygulamalar yapacakları hakkında bilgilendirilmeleri de amaçlanmaktadır.