Madde, atom, element, molekül ve bileşik kavramları, karışımlar, temel tanımlamalar ve kavramlar. Kimya biliminin kısa tarihçesi ve kapsamı. Ölçme bilgisi, birim sistemleri. Mol kavramı; kimyasal tepkimeler üzerine hesaplamalar; kimyasal tepkimelerin denkleştirilmesi. Maddenin halleri, gaz hali, gaz yasaları, kinetik gaz kuramı; sıvı hali, kaynama olayı; katı hal, amorf ve kristal yapı, tanımlamalar ve matematiksel modellemeler; asitler ve bazlar, asit ve baz tanımları, asit ve baz tepkimeleri; asitlerin kuvveti.