Atom spektrumları: Balmer serisi ve Rydberg sabitinin bulunması, iki elektronlu sistemlerin atom spektrumu; Girişimölçer(İnterferometre): laser kaynaktan gelen ışığın dalga boyunun girişimölçer yardımıyla bulunması; Holografi: holografik görüntü oluşturma ve holografi sistemlerinin çalışma ilkeleri; Helyum-Neon lazeri:Lazer sisteminin ayarlanması ve başlatılması, optik rezonatörün kararlılık kriterleri, optik rezonatör parametrelerine bağlı olarak lazer gücünün belirlenmesi, tüp akımına bağlı olarak lazer gücünün belirlenmesi; Metallerde Hall olayı: metal levhalarda Hall katsayısının belirlenmesi, Hall gerilimi ve sıcaklığın etkisi; Elektron soğurma: bir madde ortamından geçen elektron akısının sönümü