İLH314 DİNLER TARİHİ I C

Dinler Tarihine Giriş, Dinin Kaynağı Hakkındaki Görüşler, Temel Yönleriyle Yahudilik, Yahudiliğin İnanç Esasları, Yahudilikte İbadet ve Mabet, Yahudi Kutsal Kitapları, Yahudi Mezhepleri, Hıristiyanlığın İnanç Esasları, Hıristiyanlıkta İbadet ve Mabet, Hıristiyan Sakramentleri, Hıristiyan Mezhepleri-I, Hıristiyan Mezhepleri-II