İLH428 DİNLER ARASI İLİŞKİLER

Dinler Arası İlişkiler ve İlgili Kavramlar, Dinler Teolojisi ve Yaklaşım Modelleri, Yahudilik Açısından Diğer Dinler ve Mensupları, Hıristiyanlık Açısından Diğer Dinler ve Mensupları, İslam Açısından Diğer Dinler ve Mensupları, Hint ve Uzak Doğu Dinleri Açısından Diğer Dinler ve Mensupları, Türklerin Dinlerle İlişkileri, Osmanlı Devletinde Gayrımüslimler, Hıristiyan Misyonerliğinde Yenilikler ve Uygulama Alanları, Batı Dünyasında İslam’a ve Müslümanlara Bakış ve İslamofobi, Yeni Dini Hareketler ve Yaşayan Dünya Dinleri, Dinler Arası İlişkiler, Turizm ve İnanç Turizmi