Damga Vergisi ve Harçlar Bilgisi

DAMGA VERGİSİ VE HARÇLAR BİLGİSİ (ADALET BÖLÜMÜ)

 1. 1.       Hafta

Giriş, dersin amaç ve içeriği, BİRİNCİ BÖLÜM DAMGA VERGİSİ, Bir Mali Yükümlülük Olarak Damga Vergisine Dair Genel Açıklamalar (damga vergisinin tanımı, nitelikleri, kamu maliyesi ve hazine açısından önemi, mali açıdan değerlendirilmesi, damga vergisine dair mevzuat)

 1. 2.       Hafta

Damga Vergisinin Unsurları (damga vergisinin konusu, hukuki muamele ve kâğıt kavramları, kâğıdın kapsamı, kâğıdın düzenlenmesi, Türkiye’de düzenlenme koşulu ve istisnaları, Yasaya ekli 1 sayılı tablo kapsamındaki kâğıtlardan olma koşulu, Yasaya ekli 1 sayılı tablo uyarınca damga vergisine tabi kâğıtlar, akitlerle ilgili kâğıtlar, kararlar ve mazbatalar, Ticari işlemlerde kullanılan kâğıtlar, makbuzlar ve diğer kâğıtlar)

 1. 3.       Hafta

Damga Vergisinin Unsurları (yasaya ekli 2 sayılı tabloda damga vergisinden istisna edilmiş kâğıtlar arasında bulunmama koşulu, kâğıdın imzalanması veya üzerine imza yerine geçen bir işaret konulması koşulu, damga vergisinin konu unsuru ile ilgili önem arz eden hususlar, damga vergisine tabi kâğıtların haiz olması gereken temel nitelikler)

 1. 4.       Hafta

Damga Vergisinin Unsurları (damga vergisinde vergiyi doğuran olay, damga vergisinin yükümlü ve sorumluları, damga vergisinde matrah türleri ve vergilendirme biçimleri, maktu vergileme, nispi vergileme ve vergi oranları, damga vergisinde vergi kolaylıkları, damga vergisi muafiyet ve istisnaları)

 1. 5.       Hafta

Damga Vergisinde Vergilendirme Açısından Özellik Taşıyan Durumlar (Vergiye tabi kağıtların niteliklerinin tayin edilmesi, vergiye tabi kağıt nüshalarının birden fazla olup olmaması, vergiye tabi kağıtta birden fazla akit veya hukuki işlemin bulunması, vergiye tabi kağıda konulan imzanın birden fazla olması, vergiye tabi kağıtlarda belli para gösterilmesinin zorunlu olup vergiye tabi kağıtların yabancı para cinsinden düzenlenmiş olması)

 1. 6.       Hafta

Damga Vergisinin Ödenmesi (verginin ödenme biçimleri, verginin ödeneceği yer, verginin ödeneceği zaman), Damga Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanunu İlişkileri

 1. 7.       Hafta

İKİNCİ BÖLÜM HARÇLAR, Bir Mali Yükümlülük Olarak Harçlara Dair Genel Açıklamalar (harcın tanımı ve nitelikleri, harca tabi kamu hizmetleri, harçlara dair mevzuat, ders kapsamındaki harçlar, yargı harçları, vergi yargısı harçları, noter harçları)

 1. 8.       Hafta

Harcın Unsurları (Harcın Konusu, Mahkeme Harçları, İcra ve İflas Harçları, Diğer Yargı Harçları kapsamındaki yargı işlemleri, yargı harçlarının yükümlüsü ve sorumluluk hali) yargı harçlarında matrah türleri ve harçlandırma usulleri, )

 1. 9.       Hafta

Harcın Unsurları (Yargı harçlarında matrah türleri ve harçlandırma usulleri, maktu yargı harçları, nispi yargı harçları ve harç oranları, harç kolaylıkları, harç muafiyet ve istisnaları)

 1. 10.   Hafta

Harçlar Kanunu’nda Belirtilmiş Özel Durumlar (Harçlar ve ceza yargısı işlemleri, tahkim, yabancı mahkeme kararları)

 1. 11.   Hafta

Harçlar Kanunu’nda Belirtilmiş Özel Durumlar (Harçlar ve idari yargı-vergi yargısı işlemleri, çeşitli davalar ve yargısal işlemlerin harçlandırılması)

 1. 12.   Hafta

Harcın Ödenmesi (harçların ödenme usulü, harcın ödeneceği yer ve zaman, yargı harçlarının ödenmesinde özellik arz eden durumlar)

 1. 13.   Hafta

Vergi Yargısı Harçlarının Yargı Harçlarından Farklıkları

 1. 14.   Hafta

Noter Harçlarına Dair Özellik Arz Eden Durumlar