GGY331 Bölgesel Ekonomi ve Bölgesel Gelişme Politikası

Bölgesel Ekonomi ve Bölgesel Gelişme Politikası dersi; bölge kavramı ve temel iktisadi kavramlar, bölgesel dengesizlik, bölgesel ve yerel kalkınma, ekonomide yer seçim ve yer değişim tercihleri ve yeni bölgesel dinamikler konularına odaklanmakta ve özellikle farklı disiplinlerden gelen öğrenciler için taşınmaz geliştirmede bölgesel ekonomik dinamiklerin etkilerini algılayıp, sorgulayabilecek bilgi temelini vermeyi amaçlamaktadır.

Eğitimci: N. Semih ÖZ