ILT316 Siyasal İletişim

Ders, tarihsel ve sistematik bir biçimde siyasal iletişimi ele almaktadır. Bu çerçevede siyasal iletişimin kökeni, gelişimi ve teorileri  anlatılmakta, siyasal iletişimin boyutları bağlamında sistematik biçimde araştırma alanları incelenmekte, alan ile ilgili kavramlar ve bunlara dair tartışmalar gündeme getirilmekte ve siyasal iletişime dair gelecek çizilmeye çalışılmaktadır. 

Eğitimci: Fatih Keskin