Bu derste dinamik ekonomik analizde kullanılan bazı matematiksel araçlar ele alınacaktır. Ele alınacak konular, diferansiyel denklemler ve fark denklemleri ile bunların çözümlerini içerecek ve deterministik modeller ile sınırlı tutulacaktır.