Ders, İngilizce verilmektedir ve öğrencilerin İslam inanç esasları hakkında bilgilenmesine yöneliktir. Bu kapsamda 14 haftalık programda ana ve yardımcı kaynaklar sisteme yüklenmiştir.