Basit doğrusal  regresyon modeli, regresyon parametrelerinin tahmini ve hipotez testi, çoklu doğrusal regresyon,  çoklu bağlantı problemi , artık analizi, değişen varyanslılık, uygun regresyon modelinin seçimi,  AIC, BIC