Sosyal Bilgiler Öğretmeni adaylarının, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda bu yana Sosyal Bilgiler Eğitimi ile ilgili uygulanmış öğretim programlarını inceleyerek Sosyal Bilgiler eğitiminin tarihsel süreçteki gelişimini fark etmeleri amaçlanmaktadır. Dersin içeriğini 1924 yılından 2018 yılına kadar geliştirilmiş ve uygulanmış sosyal bilgiler dersi öğretim programları oluşturmaktadır.