Bu ders, ulusalararası sosyal politikanın tarihsel gelişim dinamiklerini, uluslararası sosyal politikayı belirleyen kurumsal yapılar ve özelliklerini, güncel sosyal politikanın oluşumunda ulusal ve ulusüstü yönetişim yapıların rolü ile karşılaştırlamalı refah rejimlerinin analizini amaçlamaktadır. Bu amaç bağlamında derste işlenen konular şu şekilde sıralanmaktadır:

• Uluslararası sosyal politikanın ortaya çıkış ve gelişim dinamikleri,

• Uluslararası Sosyal Politikayı Belirleyen Kurumsal Yapılar: Uluslararası Çalışma Örgütü,Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu, Dünya Ticaret Örgütü, OECD

• Bölgeselleşme ve sosyal politika : AB’nin İstihdam ve Sosyal Politikası

• Uluslararası Hükümet Dışı Örgütler ve Küresel Sosyal Haklar Tartışması, • Karşılaştırmalı Refah Rejimleridir.