Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği programının zorunlu derslerindendir. Haftada iki saat teorik iki saat uygulamalı çalışmalar biçiminde yapılır. Genel olarak öğrencilerde genel öğretim yöntemleri arasında kendi alanlarına daha uygun öğretim yöntemleri ile kendi alanlarına özgü öğretim yöntemlerini bir arada tanıtmayı, sözkonusu yöntemleri kullanarak ders oturumları tasarlayabilme yeterlikleri kazandırmayı amaçlar.