Deniz suyunun ve tatlı suyun bileşimleri nasıldır, çözme yetenekleri nedir? Deniz nereden beslenir? Bölgelerdeki kayaların dayanımı, ana mineraller ve bunların dayanımı, çözünme yetenekleri, mineraller hangi asitte ne kadar çözünür, sertlik yuvarlaklaşma dereceleri nelerdir? Denizlerin kara jeolojisiyle ilişkisi nedir? Hangi akarsular denize boşalmakta ve bunlar hangi litolojiden beslenmektedir? Ağır Mineraller nelerdir? Ağır Minerallerin analiz yöntemleri nelerdir? Doğal atıklar nelerdir? Deniz ve kıyılardaki riskler nelerdir? Radyasyon oranı ve nedenleri nelerdir? Hangi minerallerden kaynaklanır? Hangi bölgedeki kıyılarda ağır metaller (Fe, Cr vb.) bulunmaktadır? Hangi bölgedeki deniz kıyısı daha temizdir?