Bu ders kapsamında hukuk kuralları ve diğer kurallar arasındaki fark, hukuk kurallarının unsurları, hukukun kaynakları ve dalları, hak, hukuki olay, hukuki ilişki, hukuki işlem gibi kavramların yanı sıra devlet yapısına ilişkin idare ve yargı kavramları incelenecektir. Bu sayede öğretmen adaylarının hukuk kavramını çeşitli yönleriyle anlamalarının sağlanması ayrıca devlet yapısına ilişkin bilgiler verilerek vatandaşlık bilgisi dersine zemin oluşturulması hedeflenmektedir.