AED112 TEMEL PSİKOLOJİ

Psikolojinin tanımı, İnsan davranışları gelişimi, Duygu ve heyecanlar, Algılama ve bellek, Motivasyon, Öğrenme, Bireysel Ayrılıklar, Kişilik, Psikolojide ölçme ve değerlendirme, Birey ve sosyal çevre konuları işlenecektir.

Eğitimci: Perican BAYAR