Bu derste C programlama dili kullanılarak,  temel değişkenler, döngü yapıları, fonksiyon yazma, diziler, işsterçiler işlenmektedir.