GUS 193/ GUS 195 Baskıresim

Bu ders, görsel tasarım ilke ve ögelerinin yanı sıra düz baskıresim tekniklerinden monotipi ve yüksek baskıresim tekniklerinden siyah-beyaz linolyum ya da ağaç baskı öğretimini içermektedir. Öğrenciler, hazırladıkları kalıplardan baskılar alarak, orijinal resim çoğaltmayı deneyimleyerek öğrenir.