Rasgelelik içeren problemlerin modellenmesine yönelik bazı araçlar ve kesikli olasılık dağılımları.