BLM436 - Bulanık Mantık

Bu ders bulanık kümelerin ve bulanık mantığın temel bilgisini sunmak, bulanık ve klasik küme teorileri arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları göstermek için tasarlandı.

Eğitimci: Murat Osmanoğlu