"Vatandaşlık Bilgisi” dersinde sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının, temel düzeyde hukuk bilgisi edinmeleri ve vatandaşlık bilgisinin temel kavramlarını öğrenmeleri amaçlanır. Bu sayede insan hakları ve vatandaşlık eğitiminin etkili biçimde yapabilmeleri sağlanır.