Isı kavramı ve aktarım olayları, Kondüksiyon, Akışkanlarda ısı aktarımı, aktarım düzenekleri, enerji denklikleri, ısı aktarım katsayıları, Zorlanmış konveksiyon; sınır tabakası, akım türlerinde ısı aktarımı, momentum ve ısı aktarımı benzerliği,  Doğal konveksiyon, Faz değişiminde ısı aktarımı, Radyasyon, Düşey, yatay yoğuşturucular, kaynayan sıvılara ısı aktarımı, Isı değiştiriciler: türleri, tasarımı, aktarım birimleri sayısı yöntemi incelenecektir

Isı aktarım mekanizmaları, Enerji dengesi, ısı aktarım katsayısı korelasyonları, ısı aktarım alan hesabı, ısı değiştirici türleri ve analizi gerçekleştirilecektir.