Süperkritik akışkanların tanımı, özelikleri, süperkritik akışkanlarla ekstraksiyon, kopolimerizasyon, nanoteknoloji ve nanomalzemeler,  özelikleri, karakterizasyonu ve süperkritik akışkanlarla tanecik tasarımı