BLM433 Sayısal Analiz Teknikleri

BLM 433 Sayısal Analiz Teknikleri Dersi modelleme simülasyon amacıyla kullanılan yöntemleri içermektedir.

Eğitimci: İman Askerbeyli