Yaygın olarak kullanılan kuyruk modellerinin tanıtılması, neden bu tür modellere ihtiyaç 

duyulduğunun ifade edilmesi ve gerçek  problemler ile kuyruk modellemesinin kurgulanmasıdır.