Polimerler günlük yaşantımızda plastik, lif, kauçuk, kompozit vb malzemeler halinde şekillendirilir ve kullanılır. Derste ayrı bölümler içerisinde sözü edilen alanlarda kullanılan polimerlerin şekillendirilme yöntem ve tekniklerine yönelik bilgiler verilir. Ayrıca  polimerlerin şekillendirilme yöntem ve tekniklerinin anlaşılmasına yardımcı olacak temel polimer kimyasına yönelik kavramlara da değinilir.