AIG 114 PSİKOLOJİ

Psikolojinin temel kavramları, bilimsel temelleri, araştırma teknikleri hakkında bilgi sahibi olunması amaçlanmaktadır. Bunun yanında beynin yapısı ve işleyişi, öğrenme, bellek ve dikkat süreçleri, psikolojinin temel kuram ve yaklaşımları, ruh sağlığı ve ruhsal bozukluklar, tedavi ve terapi yaklaşımları tartışılmaktadır. 

Eğitimci: Gönül Turgut