AIG 206 İletişim

İletişimin tanımı, iletişimin insan yaşamındaki önemi, dilin ortaya çıkışı gibi konular ile derse giriş yapılacaktır. Daha sonra iletişim biçimleri, sağlıklı iletişimin önündeki örnekler ve örgütsel iletişim konuları ele alınacaktır. Bu konular anlaşıldıktan sonra medya, kitle iletişimi ve kamuoyu, siyasal iletişim konularında temel bilgiler verilecek ve medya ile ilgili kuramlar işlenecektir.

Eğitimci: Gönül Turgut