AIG 107/ AHS113 MESLEK ETİĞİ

Etik ve ahlak kavramları, etik gerekçelendirmenin felsefesi, kamuda etik ilkeleri, etik mevzuatı, kamuda ahlaka uygun olmayan davranışların nedenleri, yargı etiği, insan ahlakı ve mesleki yozlaşma konuları üzerinde durulacaktır. 

Eğitimci: Gönül Turgut