Bu derste Müslüman kültür tarihindeki zengin tefsir birikimi gerçeğini açık bir biçimde ortaya koymak ve bu zengin birikimi dikkat almak amaçlanmaktadır. Çünkü Son Çağrı’yı doğru bir biçimde anlamak, ancak ve ancak zengin tefsîr birikimimizi doğru anlamakla mümkün olur. Geleceğimiz açısından bu gerçeğin asla göz ardı edilmemesi gerekir. Tefsîr Metinleri I dersinde, bu zengin tefsîr geleneğinin ürünü olan tefsîrler, sahâbe döneminden günümüze gelinceye kadar geçirdiği ana aşamalar dikkate alınarak incelenecektir. Başta sahâbe döneminin en büyük müfessirlerinden biri olan İbn Abbâs (ra, ö. 68/777) olmak üzere tefsîr tarihi içerisinde öne çıkan müfessirler kronolojik sıraya göre incelenecektir.