Hasta Başı Kanıt Kullanımı

HASTA BAŞI KANIT KULLANIMI

Kanıta Dayalı Tıp Uygulamaları
-Aristo; fiziksel olgulardaki değişim nitelikseldir.
-Yani değişimi ölçmek ve açıklamak olanaksızdır.
-Newtonyen bakışla- doğa felsefesinin matematik ilkeleri- mümkündür.
-Artık doğanın kurallarının olduğuna dair inanç onu incelenebilir de yapıyordu.
-Eski inceleme yöntemleri olan tümdengelimci yöntemler değer kaybetmeye başlamıştır.

Bacon
-F. Bacon’a göre insanlığı refaha götürecek gerçekleri görmemizi engelleyen dört önemli etken vardı
-Bilim yapma iddiasında olan kişilerin kurtulması gerektiği bu dört engel için  “zihnin putları”dır.

Zihin Putları
-Soy putları:insanlığın ortak olarak kabul ettiği bazı ön yargılardır.
-İnsanın doğadaki olayları kendisine benzeterek/kendisine göre açıklamasını eleştirir.
-Doğanın insanı cezalandırdığı veya ödüllendirdiği düşüncesi gibi antropomorfik anlayışa karşı çıkar. (veba salgınları tanrının cezasıdır..)

-Mağara putları:  insan kişilik özellikleri, aldıkları eğitim, toplumsal etkiler sonucu kendi mağaralarını oluşturur.
-Dünyaya bu çerçeveden bakar. 
-Bu öznellik olguları olduğu gibi görmemizi engeller.
-Bilişsel çarpıtmaları eleştirir. Bilim insanın da bu çarpıtmalardan kurtulması gereklidir.

Newton ve modern bilimin işlevi
-Mağara putları:  insan kişilik özellikleri, aldıkları eğitim, toplumsal etkiler sonucu kendi mağaralarını oluşturur.
-Dünyaya bu çerçeveden bakar. 
-Bu öznellik olguları olduğu gibi görmemizi engeller.
-Bilişsel çarpıtmaları eleştirir. Bilim insanın da bu çarpıtmalardan kurtulması gereklidir.

-Çarşı-Pazar putları: Bacon bunları en tehlikeli olanlar olarak niteler.
-Bu putlar bizlerin çeşitli sebepler ile kullandığımız veya kullanmayı tercih ettiğimiz kavramlardır. 
-Örnek “ “aşağılık kompleksi”
-Çünkü aslında acele ile olgulardan soyutlanan üzerinde bir ortak fikre varılamayan kavramlar olarak kalırlar.