Mesleksel ve İletişim Becerileri Lab. İletişim Teorik

İletişim Becerileri

•14-15 kişilik gruplar halinde ortalama 2 saatlik oturumlar  ile toplamda 6 oturum olarak planlanlanmıştır.

•Amaç: Öğrencilere çevreleriyle ve hasta-hekim ilişkisinde etkili iletişim kurabilmeleri için “temel iletişim becerileri” kazandırmaktır.

•Etkili iletişim nedir ve neden önemlidir?
•İletişim engelleri nelerdir?
•Sık kullanılan iletişim engelleri nelerdir?
•Etkin dinlemenin önemi
•Ben dilini doğru şekilde ifade edebilmek
•İletişimde etkin dinleme ve ben dilini kullanmanın önemi
•Etkili geribildirimin taşıması gereken özellikler nelerdir?
•İletişim becerileri yönünden güçlü ve geliştirilmesi gereken yönleriniz neler?
•İletişim becerileri (etkin dinleme, ben dili kullanma, geribildirim verme, vites değiştirme) için öz-değerlendirme yapılması.

Uygulama Süreci
1.TEORİK DERSLER:  İkişer saatlik 2 ayrı interaktif ders (Kuramsal 1 ve Kuramsal 2)
2.ROL-PLAY: 2 saatlik ders süresince, öğrencilerim iletişimin her iki boyutunu da yaşaması ve etkin iletişimin oluşturduğu duyguyu anlayabilmesi için yapılacaktır.
3.UYGULAMA : Küçük grup içinde, rol yapan kişi ile bir senaryo esliğinde yapılan uygulamadır.