AÖE403 ÖZEL EĞİTİMDE MESLEK ETİĞİ

1.    Tanışma/Ders Planı Etik Ahlak Ayrımı, Etik Kavramı

2.    Etik Değer, İlke, Kural Standart Kavramları ve Etik Kodların Meslek Etiğindeki İşlevleri

3.    Etik Sistemleri: Faydacılık

4.    Kural Etiği

5.    Etik Sistemleri: Toplumsal Sözleşme-

6.    Kişisel Etik ve Feminist Etik

7.    Meslek Kavramı ve Meslek Etiği

8.    Çeşitli Mesleklerde Etik İlkeler

9.    Etik Dışı Davranışlar ve Etik Karar Verme

10. Öğretmenlik Meslek Etiği ve MEB Etik İlkeler

11. Akademik Dürüstlük

12. Öğrenci Hak ve Sorumlulukları

13. Veli Hak ve Sorumlulukları

14. Eğitim Yönetiminde Etik

Eğitimci: İnayet Aydın