Mekaniğin ve elektromanyetizmanın temel kavramları, yasaları ve uygulamaları ile ilgili bilgileri diferensiyel ve integral hesap çerçevesinde incelemek ve bunları günlük hayatta gözlenen olaylarda kullanma. becerilerini geliştirmek.