Ders İçeriği:
1.    Nükleer Fiziğe Giriş
•    Tarihçe ve genel bakış
•    Terminoloji
•    Birimler ve boyutlar

2.    Çekirdeğin Genel Özellikleri
•    Elektrik yük dağılımı
•    Nükleer kütle dağılımı
•    Nükleer yarıçap
•    Nükleer bağlanma enerjisi
•    Nükleer spin ve parite
•    Nükleer elektromanyetik momentler

3.    Nükleer Kuvvetin Özellikleri
•    Döteron problemi
•    Nükleonlar arasındaki nükleer kuvvetin özellikleri

4.    Çekirdek Modelleri
•    Sıvı damlası modeli
•    Nükleer kabuk modeli
•    Kollektif model

5.    Radyoaktif Bozunma
•    Radyoaktiflik