TIP327 İletişim Stratejileri

İletişim stratejileri dersinde hasta hekim iletişimi bağlamında hekimlerin  iletişim becerileri geliştirmelerini ve bunu kullanmalarını amaçlamaktadır. Bu kapsamda kişilerarası iletişim, empatik iletişim, sözsüz iletişim, iletişimi engelleyen unsurlar, sağlık inancı modeli gibi konu başlıkları ele alınmaktadır.