RADYASYON DEDEKTÖR ÇEŞİTLERİNÜKLEER SPEKTROSKOPİ SİSTEMLERİ